Plomby amalgamatowe do definitywnego usunięcia

Plomby amalgamatowe do definitywnego usunięcia

Irlandia, Republika Czeska, Finlandia i Słowacja wprowadziły przepisy dotyczące całkowitego wycofania amalgamatu dentystycznego. Zobowiązanie to stanowi część ich krajowych planów działania na rzecz ograniczenia stosowania amalgamatu dentystycznego - zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia w sprawie rtęci, przyjętego w maju 2017 r. w celu stopniowego wycofania rtęci.

Od 1 stycznia 2019 r. każdy gabinet dentystyczny, który stosuje lub usuwa amalgamat stomatologiczny, zobowiązany jest do doposażenia gabinetu w separator, mający na celu zatrzymanie i zbieranie cząstek amalgamatu, w tym również tych, które znajdują się w zużytej wodzie.

Organizacja Health Care Without Harm w swoim najnowszym raporcie wskazuje, iż obecne plomby amalgamatowe używane przez mieszkańców Unii Europejskiej ważą łącznie 1,5 tys. ton. Szacuje się, iż amalgamat dentystyczny w stomatologii stanowi największe wykorzystanie rtęci w Unii Europejskiej i jest znaczącym źródłem zanieczyszczenia, mającym konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzi. Problem stanowi bowiem nie tylko duża zawartość rtęci w materiale, ale także jej utylizacja. Część tego toksycznego metalu, uważanego przez WHO za jeden z dziesięciu przyczyn największego zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, trafia bowiem do środowiska, w tym do wód, gdzie może przekształcić się w bardzo toksyczną metylortęć. Obecnie ponad 40% wód lądowych UW przekracza bezpieczne normy dotyczące skażenia rtęcią.

Stąd niezwykle ważne jest, aby wszystkie środowiska odpowiedzialne za utylizację rtęci, w tym środowiska lekarskie, współpracowały ze sobą w celu jak najskuteczniejszego wyeliminowania tego pierwiastka z codziennego użytku.

Info: https://noharm-europe.org/