RANKING PERSPEKTYW 2019

RANKING PERSPEKTYW 2019

W XX Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 najwyższe miejsce spośród uczelni medycznych zajął Gdański Uniwersytet Medyczny. Pod względem jakości kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym najlepiej wypadł Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (CM UJ).

Na wysokich pozycjach w rankingu znalazły się następujące uczelnie medyczne:
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (miejsce 8. w kategorii wszystkich uczelni akademickich w kraju)
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich w Poznaniu (miejsce 12.)
  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (miejsce 13.)
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny (miejsce 15.)
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny (miejsce 18.)

Z kolei w kontekście jakości nauczania na kierunku lekarsko-dentystycznym czołowe miejsca zajęły:
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Lekarski CM UJ)
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wydział Lekarski)
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Lekarski II)
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Lekarsko-Dentystyczny)
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Lekarsko-Stomatologiczny)

Studenci

Szczegółowe wyniki rankingu można znaleźć na stronie ranking.perspektywy.pl