Fundusz stypendialny dla lekarzy i lekarzy dentystów

Fundusz stypendialny dla lekarzy i lekarzy dentystów

Od 1 kwietnia 2019 roku Naczelna Rada Lekarska przyjmuje wnioski o przyznanie stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów pragnących rozwijać umiejętności zawodowe oraz zdobywać niezbędną wiedzę.

Stypendium stworzono w celu umożliwienia lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w jednym z polskich lub zagranicznych ośrodków oraz zdobycia wiedzy w ramach kursów i warsztatów kształcenia zawodowego.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej (w tym wykaz niezbędnych dokumentów) znajdują się na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

(Oprac. na podstawie marteriałów: https://www.nil.org.pl/struktura-nil/komisje-naczelnej-rady-lekarskiej/komisja-stypendialna/dokumenty)