Redakcja

Redakcja "Magazynu Stomatologicznego"

Adres: 
ul. Saska 9 J 
03-968 Warszawa
tel.: (022) 616-40-15, faks: (022) 616-15-64
e-mail: ms@czelej.com.pl
 

Redaguje zespół:
Redaktor naczelny: 
prof. dr hab. Mariusz Lipski
Redaktor prowadząca: Karolina Gwarek, tel.: 664-918-982, e-mail: kgwarek@czelej.com.pl
Redaktor:
Justyna Okonis, e-mail: jokonis@czelej.com.pl
Redaktor techniczny: 
Marek Taranek, e-mail: marek.taranek@czelej.com.pl 
 

Kierownik projektów stomatologicznych: Małgorzata Zakrzewska 
tel.: 507 146 129
e-mail: m.zakrzewska@czelej.com.pl

Promocja: Magdalena Radożycka 
tel.: 022 616 60 52, 022 616 60 53
e-mail: promocja@czelej.com.pl

Więcej na temat reklamy w "Magazynie Stomatologicznym"