Ogłaszamy: konkurs endodontyczny z cennymi nagrodami

Ogłaszamy: konkurs endodontyczny z cennymi nagrodami

„Magazyn Stomatologiczny” wraz z organizatorami konferencji I LOVE ENDO ogłaszają ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy wszystkich praktykujących lekarzy stomatologów.
 
Zgłoszony do konkursu opis przypadku powinien uwzględniać:
 1. Rozpoznanie (wiek pacjenta, objawy, diagnozę oraz inne informacje, jeżeli są istotne dla wyboru metody leczenia, np. choroby ogólne, choroby odogniskowe itp.).
 1. Procedurę leczniczą (przebieg leczenia, wykorzystane narzędzia i materiały oraz techniki wypełniania kanałów, a jeżeli leczenie odbywało się w trakcie więcej niż jednej wizyty – opis zastosowanego opatrunku tymczasowego i czasowego zamknięcia dostępu do jamy zęba.
 1. Uzyskany efekt.
 
Wymagana dokumentacja: zdjęcia rentgenowskie zębowe wykonane przed zabiegiem i po zakończeniu leczenia.

Opcjonalnie (nieobowiązkowo): W celu zobrazowania przebiegu leczenia zachęcamy do przygotowania dokumentacji fotograficznej (np. zdjęcia z mikroskopu, zdjęcia śródzabiegowe) oraz wideo (filmy).
 
Nadesłane prace zostaną ocenione przez grono niezależnych recenzentów.
 
Pula nagród dla zwycięzców konkursu:
 • I miejsce – nagrody o łącznej wartości 11 800 zł
 • II miejsce – nagrody o łącznej wartości  8 000 zł
 • III miejsce – nagrody o łącznej wartości  3 500 zł
Szczegóły: Konkurs endodontyczny MS_I_LOVE_ENDO_nagrody Konkurs endodontyczny MS_I_LOVE_ENDO_nagrody

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 28 czerwca 2019 r. o godzinie 15:45 podczas pierwszego dnia Konferencji I LOVE ENDO.

Wszystkie nagrodzone prace zostaną wydrukowane na łamach „Magazynu Stomatologicznego” w temacie przewodnim numeru dedykowanym wyłącznie pracom konkursowym.
 
Pozostałe prace zgłoszone i zakwalifikowane do konkursu będą sukcesywnie drukowane na łamach „Magazynu Stomatologicznego” w dziale „Stomatologia Praktyczna” i/lub na stronie www.magazyn-stomatologiczny.pl w dziale „Endodoncja Praktyczna”.
 
Autorzy prac zgłoszonych do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na ich publikację.
 
Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2019 r.
 
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Justyna Okonis, tel. (22) 616 40 15.
 
Prace prosimy przesyłać na adres redakcji „Magazynu Stomatologicznego”: justyna.okonis@czelej.com.pl 

Wymagania techniczne:
 • artykuł: tekst napisany w programie Word
 • zdjęcia:
  - umieszczone w oddzielnym katalogu
  - format jpg (rozdzielczość 300 DPI)
  - wymiar podstawy: 11 cm
  - ponumerowane i zawierające opisy
 • dokumentacja wideo: filmy w formacie MP4
 
Sponsorzy nagród

Endostar logo                 FKG logo                   Poldent logo