Pilnie potrzebna debata o stomatologii

Pilnie potrzebna debata o stomatologii

Na pilną potrzebę debaty o stanie polskiej stomatologii wskazali w piśmie do Ministra Zdrowia Prezes NRL prof. Andrzej Matyja i wiceprezes NRL Andrzej Cisło.

Autorzy pisma podkreślili, że istnieje konieczność omówienia najważniejszych dla środowiska lekarzy dentystów kwestii dotyczących:
1) warunków bezpiecznego udzielania świadczeń,
2) stanu świadczeń publicznych, zarówno w aspekcie rażącego niedofinansowania, jak i warunków wykonywania umów,
3) dostępu lekarzy dentystów do kształcenia podyplomowego.

We wniosku zwrócono także uwagę m.in. na potrzebę wyodrębnienia w MZ specjalnej komórki organizacyjnej, która pomagałaby w koordynacji działań Ministerstwa w dziedzinie stomatologii.

Szczegóły pisma złożonego w Ministerstwie Zdrowia: Wniosek NRL do Ministerstwa Zdrowia Wniosek NRL do Ministerstwa Zdrowia

Czy i jakim terminie zostanie zorganizowana debata? Będziemy Państwa informować na bieżąco.


Źródło i szersze informacje na stronie:
https://www.nil.org.pl/aktualnosci/wniosek-do-mz-o-debate-ws-stomatologii-i-wystapienia-do-nfz