Rumień wysiękowy wielopostaciowy. Opis przypadku

Rumień wysiękowy wielopostaciowy. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Erythema exudativum multiforme – case report

Wioleta Majdanik, Anna Janczarska-Breitkopf, Jan Kowalski, Renata Górska

Streszczenie
Rumień wysiękowy wielopostaciowy (EM – erythema exudativum multiforme) to ostra choroba śluzówkowo-skórna. Jej etiopatogeneza nie została do końca poznana, ale wskazuje się na reakcję nadwrażliwości, która manifestuje się klinicznie różnymi stopniami ciężkości choroby. W jamie ustnej mogą występować zmiany o charakterze rumieniowym w postaci plam rozmaitego kształtu, pęcherzy, nadżerek i owrzodzeń, a na wargach charakterystyczne są strupy krwotoczne. W pracy opisano przypadek pacjenta, u którego rozpoznano rumień wysiękowy wielopostaciowy.
Omówiono zastosowane leczenie miejscowe i ogólne.
Abstract
Erythema exudativum multiforme (EM) is an acute mucocutaneous disease. Etiopathogenesis of EM is not completely clear but it indicates on hypersensitivity reaction that occurs with varying degrees of clinical severity. In oral cavity lesions of EM may appear as variously shaped red macules, blisters, erosions and ulcerations. Hemorrhagic crusts on lips are characteristic feature. The paper describes the case of a patient diagnosed with erythema exudativum multiforme. The applied local and systemic therapy was described.

Hasła indeksowe: rumień wysiękowy wielopostaciowy, etiologia, obraz kliniczny, leczenie

Key words: erythema exudativum multiforme, etiology, clinical presentation, treatment

PIŚMIENNICTWO
1. Scully C.: Choroby jamy ustnej. Diagnostyka i leczenie. Rozdz. 24. Red. wyd. pol. Górska R. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006, 301-307.
2. Górska R. (red.): Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej. Rozdz. 8. Med Tour Press Int., Otwock 2011, 186-191.
3. Auquier-Dunant A. i wsp.: Correlations between clinical patterns and causes of erythema multiforme majus, Stevens-Johnson syndrome, and toxic epidermal necrolysis. Results of an international prospective study. Arch. Dermatol., 2002, 138, 1019-1024.
4. Łoboda J., Dudzik A., Chomyszyn-Gajewska M.: Zespół Stevensa-Johnsona oraz zespół toksycznej nekrolizy naskórka – na podstawie piśmiennictwa. Prz. Lek., 2015, 72, 1, 35-37.
5. Al-Johani K.A., Fedele S., Porter S.R.: Erythema multiforme and related disorders. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2007, 103, 642-654.
6. Sokumbi O., Wetter D.A.: Clinical features, diagnosis, and treatment of erythema multiforme: a review for the practicing dermatologist. Int. J. Dermatol., 2012, 51, 889-902.
7. Katz J. i wsp.: Herpes simplex-associated erythema multiforme HAEM: a clinical therapeutic dilemma. Pediatr. Dent., 1999, 21, 6, 359-362.
8. Celentano A. i wsp.: Oral erythema multiforme: trends and clinical findings of a large retrospective European case series. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol., 2015, 120, 707-716.
9. Nastałek M., Wojas-Pelc A.: Rumień wielopostaciowy wysiękowy jako skórna manifestacja układowego tocznia rumieniowatego. Zespół Rowella. Prz. Dermatol., 2010, 97, 21-28.
10. Rowell N.R., Beck J.S., Anderson J.R.: Lupus erythematosus and erythema multiforme-like lesions. A syndrome with characteristic immunological abnormalities. Arch. Dermatol., 1963, 88, 2, 176-180.
11. Zeitouni N.C. i wsp.: Redefining Rowell’s syndrome Br. J. Dermatol., 2000, 142, 2, 343-346.
12. Waśkiel A. i wsp.: Zespół Stevensa-Johnsona wywołany leczeniem karbamazepiną i radioterapią głowy. Przypadek zespołu EMDART? Prz. Dermatol., 2017, 104, 331-336.
13. Knychalska-Karwan Z.: Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej. Rozdz. 11. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009, 112-113.
14. Burgdorf W.H.C. i wsp.: Dermatologia Braun-Falco. Red wyd. pol. Gliński W. i wsp. Tom I. Rozdz. 35. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2010, 511-512.
15. Wolff K., Johnson R.A., Saavedra A.P.: Atlas i zarys dermatologii klinicznej. Red. wyd. pol. Krasowska D. Tom II. Rozdz. 14. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2014, 296-299.
16. Staikuniene J., Staneviciute J.: Long-term valacyclovir treatment and immune modulation for Herpes-associated erythema multiforme. Centr. Eur. J. Immunol., 2015, 40, 3, 387-390.
17. Lewis M.A.O., Jordan R.C.K.: Medycyna jamy ustnej. Rozdz 3. Red. wyd. pol. Nędzi-Góra M. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, 56-57.