Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Jańczuk (1924-2016)

Wieloletni redaktor naczelny "Magazynu Stomatologicznego"
Honorowy redaktor
Profesor dr hab. n. med. Zbigniew Jańczuk (1924-2016) był specjalistą z dziedziny stomatologii zachowawczej, dziecięcej i periodontologii, autorem ponad trzydziestu opracowań podręcznikowych, przeszło czterystu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą, a także kilkuset referatów wygłoszonych na konferencjach, zjazdach i seminariach.
Kierując blisko trzydzieści lat Zakładem Stomatologii Zachowawczej PAM w Szczecinie, znacznie go rozbudował i unowocześnił, przekształcając w Katedrę z zakładami: Stomatologii Zachowawczej, Stomatologii Dziecięcej, Periodontologii. Był wychowawcą i patronem naukowym kilkudziesięciu znakomitych badaczy, wiele czasu poświęcał szkoleniom doskonalącym organizowanym dla lekarzy stomatologów.
 
Profesor doceniał w pełni znaczenie współpracy międzynarodowej i wymiany informacji dla rozwoju nauki współczesnej - współdziałał z wieloma badaczami i klinicystami z licznych ośrodków, uczestniczył w pracach towarzystw naukowych, był członkiem komitetów redakcyjnych wielu czasopism specjalistycznych. Profesor Jańczuk był także założycielem (1989) i przewodniczącym Polskiej Sekcji Akademii Pierre Faucharda. Dbał o praktyczny wymiar badań i ich przydatność społeczną - jego pasję stanowiła profilaktyka, zwłaszcza dziecięca. Opracował wiele regionalnych i ogólnokrajowych programów i akcji profilaktycznych - czuwał też nad ich wdrażaniem.
Profesor Jańczuk był także współtwórcą zawodu higienistki stomatologicznej w Polsce i orędownikiem idei organizowania zespołów stomatologicznych.

Profesor Jańczuk popularyzował i wprowadzał do praktyki najnowsze metody ochrony zdrowia jamy ustnej.

Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych funkcji pełnionych przez prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Jańczuka:

1969-75 - Specjalista Krajowy ds. Stomatologii Zachowawczej;
1973-90 - Członek CKK ds. Stopni Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów;
1974-77 i 1992-95 - Członek Rady Naukowej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej;
1978-88 - Członek Komisji Patofizjologii PAN - Oddział w Poznaniu;
1992-97 - Członek Sekcji Medycyny Wieku Rozwojowego Komitetu Badań Naukowych;
1982-88 - Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego;
1984-88 - Przewodniczący Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego;
1985-94 - Członek Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda.

Ponadto profesor Jańczuk był przewodniczącym Sekcji Polskiej Międzynarodowej Akademii Periodontologii (od 1991 roku) oraz członkiem korespondentem Niemieckiego Towarzystwa Stomatologicznego. Otrzymał tytuł Członka Honorowego: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów.