X Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej w Międzyzdrojach

X Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej w Międzyzdrojach

X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej odbyło się w Międzyzdrojach w dniach 24-27 maja 2018 roku. Jego uczestnicy, po raz kolejny, udowadniali, że „Stomatologia jest nauką interdyscyplinarną”, mając niepowtarzalną możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami z zakresu medycyny fizykalnej i praktycznymi wskazaniami dotyczącymi możliwości wykorzystania jej w stomatologii.

Galeria zdjęć z Jubileuszowego Sympozjum


To konsekutywne, naukowe spotkanie lekarzy wielu specjalności, stomatologów, fizjoterapeutów, biofizyków, biologów, biochemików, inżynierów, informatyków, psychologów było pretekstem do wymiany doświadczeń naukowych i klinicznych. Przyświecał im konkretny cel, który obliguje do poszukiwania i promowania nowych, alternatywnych metod diagnozowania, leczenia i rehabilitacji stomatognatycznej, co niezaprzeczalnie łączy się z integracją wielu dyscyplin naukowych, a wszystko dla szeroko pojmowanego dobra pacjentów.

Sympozjum zostało objęte Patronatem Honorowym Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz nadany mu został Mecenat Miasta Szczecin. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM oraz Zarząd Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Wzorem lat ubiegłych, tematyka Sympozjum pozostała interdyscyplinarna i dotyczyła: biomateriałów, stosowanych we współczesnej medycynie i stomatologii, biomechaniki układu ruchowego i stomatognatycznego, fizykodiagnostyki, fizykoterapii i fizjoterapii w stomatologii i innych specjalnościach medycznych. Potwierdzając słuszność wyboru tematów Sesji Naukowych, zostało zgłoszonych 90 referatów, zaakceptowanych przez Komitet Naukowy Sympozjum i przewidzianych do wygłoszenia.
 
Realizując potrzeby poznawcze młodych pracowników naukowych i studentów 26 maja 2018 roku zorganizowaliśmy również I Zachodniopomorskie Sympozjum Młodych Naukowców, podczas którego zaprezentowano 26 doniesień naukowych o interdyscyplinarnej tematyce: dotyczącej stomatologii, fizjoterapii, biochemii, dietetyki oraz socjoekonomicznych aspektów nauk o zdrowiu.
 
Mamy pewność, iż stomatologia nie może zamknąć się tylko do warsztatu.  Musi się integrować z innymi specjalnościami, co potwierdziło poprzednich siedem edycji naszych spotkań naukowych. Spotkania w gremium specjalistów i możliwość bezpośredniej rozmowy są nadal najlepszą drogą do pogłębiania wiedzy, poszerzania dróg badawczych oraz wymiany doświadczeń.  Cieszy fakt, że jest nas coraz więcej, stosujących diagnostykę oraz terapię fizykalną w stomatologii i już dziś zapraszamy na kolejne Sympozjum Fizjoterapii Stomatologicznej, które odbędzie się w dniach 30.05–02.06.2019 r.
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
X Międzynarodowego Sympozjum Fizykodiagnostyki
i Fizjoterapii Stomatologicznej „Stomatologia nauką interdyscyplinarną”
Danuta Lietz-Kijak