Częstość występowania braków zębowych u zawodników biorących udział w V Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie

Artykuł wymaga zalogowania

Incidence of missing teeth in competitors taking part in The Special Olympics V European Summer Games in Warsaw