Szczecin: zawody z zakresu symulacji stomatologicznej

I edycja Międzyuczelnianych Zawodów w zakresie Symulacji Stomatologicznej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie


W dniach 15-16 grudnia 2017 r. na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie odbyła się I edycja Międzyuczelnianych Zawodów w zakresie Symulacji Stomatologicznej. W zawodach wzięło udział 14 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego z 4 uczelni medycznych w Polsce (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie). Zawody zostały zorganizowane  w ramach projektu „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”.

Uczestnicy w ciągu dwóch dni opracowywali ubytki w zębach fantomowych, a następnie je wypełniali, w warunkach symulacji zakładali koferdam, wykonywali znieczulenia przewodowe oraz rozpoznawali zęby (oczywiście fantomowe), a także rysowali na papierze milimetrowym korony zębów trzonowych. Poziom zawodów był niezwykle wyrównany. 

Pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Marta Szpil, studentka V roku UM w Lublinie i Bartosz Bajger, student IV roku PUM w Szczecinie. Studentom, którzy zajęli pierwsze miejsce, przyznano nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali, dzięki uprzejmości wydawnictwa Czelej, roczną prenumeratę „Magazynu Stomatologicznego”.

Serdecznie gratulujemy!

Zawody symulacja stomatologiczna 1

Zawody symulacja stomatologiczna 2
Studenci podczas opracowywania i wypełniania ubytków w zębach fantomowych

Zawody symulacja stomatologiczna 3

Konkurencja znieczulania do otworu żuchwy. Prawidłowe wykonanie procedury jest sygnalizowane dźwiękiem i zapaleniem się diody

Zawody symulacja stomatologiczna 4
Konkurencja zakładania koferdamu

Zawody symulacja stomatologiczna 5
Rysunek pierwszego zęba trzonowego żuchwy wykonany z modelu przez jednego z uczestników zawodów

Zawody symulacja stomatologiczna 6
Uczestnicy zawodów