Zmiany w jamie ustnej w przebiegu kiły nabytej wczesnej I-rzędowej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Róża Peterson-Jęckowska, Małgorzata Janowska-Bugaj, Agnieszka Żebrowska, Anna J. Kurnatowska


W ostatniej dekadzie na całym świecie zwiększyła się częstość występowania kiły, co ma niewątpliwie związek ze wzrostem ryzykownych zachowań seksualnych (1). Ponieważ zmiany chorobowe w przebiegu kiły imitują wiele schorzeń, ważna jest czujność samych chorych, zwłaszcza w razie pojawienia się niepokojących objawów w okolicy narządów płciowych, w jamie ustnej bądź na skórze.
W artykule przedstawiono przypadek występowania kiły nabytej wczesnej I-rzędowej u 21-letniej pacjentki, u której objawy manifestowały się tylko w postaci zmian na błonie śluzowej jamy ustnej. Na podstawie piśmiennictwa omówiono objawy kiły, jej diagnostykę i leczenie.
choroby przenoszone drogą płciową, kiła nabyta, kiła wczesna

Changes in oral cavity during the course of early acquired primary syphilis
Róża Peterson-Jęckowska, Małgorzata Janowska-Bugaj, Agnieszka Żebrowska, Anna J. Kurnatowska


During the last decade the incidence of syphilis has increased all over the world this being, without doubt, connected with the increase of risky sexual behaviour. Because pathological changes during the course syphilis mimic many conditions it is important for patients themselves to be vigilant, especially in the case of the appearance of disturbing symptoms in the region of the sexual organs, the oral cavity and the skin. The article describes a case of acquired early primary syphilis in a 21-year-old female in whom signs manifested themselves only in the form of changes on the oral mucous membrane. The symptoms of syphilis, its diagnosis and treatment are discussed on the basis of the literature.
sexually retransmitted diseases, acquired syphilis, primary syphilis