Warszawski Kongres Ortodontyczny

Warszawski Kongres Ortodontyczny
Warszawski Kongres Ortodontyczny (Warsaw Orthodontic Congress) odbył się 17-20 maja 2017 roku. Po raz kolejny wydarzenie to miało charakter międzynarodowy. Zaproszeni zostali uznani wykładowcy: Gerald Samson, Peter Miles, Eustaquio Araujo, Rolf G. Behrents, Lysle Johnston, Wajeeh Khan, Tim Shaughnessy i Małgorzata Kuc-Michalska, a opiekę naukową sprawowała dr Maria Tołłoczko-Tarnawska. Nic dziwnego, że spotkanie to przyciągnęło licznych pasjonatów ortodoncji z kraju i ze świata, którzy wypełnili sale wykładowe hotelu Hilton.
WKO1
 
Kurs przedkongresowy, prowadzony naprzemiennie przez dwóch wykładowców (Geralda Samsona i Petera Milesa), przedstawiał metody leczenia wad klasy II w sposób kliniczny, ale w kontekście dowodów naukowych na ich skuteczność i długoterminową stabilność uzyskanych wyników. Prowadzony przez charyzmatycznych wykładowców, z dużą dozą humoru, z przyjemnością został wysłuchany zarówno przez lekarzy z doświadczeniem, jak i początkujących.
Kolejne dwa dni były okazją do wysłuchania wykładów. Profesor Gerald Samson omówił rozwiązywanie problemów z torkiem. Profesor Lysle Johnston przedstawił interesujący wykład, cieszący serce każdego, kto ceni szerokie horyzonty myślowe, sięgający do korzeni stosowanych współcześnie metod leczenia ortodontycznego. Dr Peter Miles w przystępny i zabawny sposób omówił dostępne metody przyśpieszania przesunięć zębów (między innymi: zamki samoligaturujące, kortykotomię czy wibracje) w kontekście dowodów naukowych na ich skuteczność. Dr Wajeeh Khan podzielił się rzetelną wiedzą na temat zastosowania przezroczystych alignerów, nie czyniąc przy tym ze swego wykładu reklamowej prezentacji aparatów własnego pomysłu. Tajemnice zębów zatrzymanych zdradził prof. Eustaquio Araujo, lekarz o ogromnym doświadczeniu klinicznym i spokojnym, niezwykle jasnym sposobie wykładania; swój wykład uzupełnił prezentacją leczonych pacjentów. Profesor Rolf Behrents, redaktor naczelny prestiżowego czasopisma „American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics”, omówił powikłania i niepowodzenia w ortodoncji. Dr Tim Shaughnessy przedstawił niepowodzenia w leczeniu retencyjnym i ich przyczyny. Dr Małgorzata Kuc-Michalska wzbudziła podziw nie tylko uczestników, lecz także pozostałych wykładowców, omawiając własną metodę leczenia wad klasy III, wykorzystującą wszystkie znane nauce mechanizmy nieoperacyjnej korekty tych nieprawidłowości.

WKO3

Po każdym wykładzie odbywała się ożywiona dyskusja, poszerzająca zakres prezentowanej wiedzy o zagadnienia najbardziej interesujące zebranych lekarzy. Wykładowcy chętnie, z dużą życzliwością, dzielili się swoją wiedzą, odpowiadając na pytania z sali. Organizatorzy zapewnili doskonałe tłumaczenie symultaniczne, co wyeliminowało bariery wynikające z ewentualnej nieśmiałości w zakresie publicznego wypowiadania się w języku obcym. Największą aktywnością podczas dyskusji wykazywała się jednak kilkudziesięcioosobowa grupa lekarzy z Holandii.

WKO2

Kurs pokongresowy prowadzili profesorowie: Eustaquio Araujo i Rolf G. Behrents. Profesor Rolf G. Behrents omówił wskazania do wykonywania trójwymiarowych badań radiologicznych w ortodoncji w kontekście ochrony radiologicznej, nie unikając przy tym kontekstu historycznego i akcentów polskich (uczta intelektualna dla każdego, kto aspiruje do miana erudyty), a prof. Eustaquio Araujo z pasją opowiedział o leczeniu wad klasy III i znaczeniu kontroli wymiaru pionowego w ortodoncji.
Całości dopełniły: doskonała organizacja, planowa realizacja programu i pyszne przekąski podczas przerw. Zachęcam do udziału w kolejnym takim spotkaniu za dwa lata. Do zobaczenia!

dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska
Zakład Stomatologii Zintegrowanej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie