Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska – prezydentem-elektem EADMFR

 

Logo EADMFRW dniach 25-29 kwietnia 2017 r. w Kaohsiung (drugie największe miasto Tajwanu) odbył się 21. Międzynarodowy Kongres Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, organizowany przez International Association of Dentomaxillofacial Radiology (IADMFR). Podczas Kongresu  odbyło się także posiedzenie Zarządu Głównego European Academy of Dentomaxillofacial Radiology (EADMFR), na którym prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska została jednogłośnie wybrana prezydentem-elektem tej Akademii.

Ingrid Różyło-KalinowskaEADMFR to towarzystwo skupiające osoby związane z radiologią stomatologiczną i szczękowo-twarzową – nie tylko dentystów i radiologów, lecz także informatyków, techników elektroradiologii, inżynierów i fizyków medycznych. Do zadań statutowych EADMFR należy promowanie radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej w badaniach naukowych, praktyce klinicznej i edukacji poprzez wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe jej członków. Towarzystwo funduje także nagrody naukowe i granty podróżne dla wyróżniających się przedstawicieli. Oprócz kongresów europejskich, odbywających się co dwa lata, od 2014 r. EADMFR organizuje tzw. Junior Meetings, czyli spotkania młodych naukowców i rezydentów związanych z radiologią stomatologiczną i szczękowo-twarzową. Celem tych spotkań jest nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności realizowane poprzez udział w wykładach, warsztatach i projektach grupowych, lecz także nawiązywanie kontaktów naukowych i osobistych przyjaźni, które w przyszłości będą procentować współpracą międzynarodową. Warto wspomnieć, że trzecie spotkanie z cyklu Junior Meetings zostało zorganizowane w Lublinie w lutym 2016 r. przez prof. Ingrid Różyło-Kalinowską (p.o. kierownika Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UMLub) [czytaj więcej: nr 4/2016 MS].

– Stanowisko prezydenta-elekta EADMFR to wielkie wyróżnienie dla mnie osobiście, ale przede wszystkim dla krajowej stomatologii i radiologii, ponieważ nikt z Polski nie pełnił jeszcze tak wysokiej funkcji w zarządzie europejskiego towarzystwa radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej – mówi prof. Ingrid Różyło-Kalinowska. – Jako prezydent-elekt ściśle współpracuję z urzędującym prezydentem EADMFR prof. Evą Levring-Jåghagen z Uniwersytetu w Umeå w Szwecji i ustępującym prezydentem, tzw. Immediate Past President – prof. Kaanem Orhanem z Uniwersytetu w Ankarze w Turcji, jak też z zarządem Akademii. Moim obowiązkiem będzie redagowanie newslettera EADMFR, współorganizacja spotkań Akademii w 2018 r., tj. kolejnego Junior Meeting w 2018 r. w Budapeszcie i 16. Europejskiego Kongresu w Lucernie w Szwajcarii. Przede mną wiele zadań i wyzwań, a zakres obowiązków zwiększy się znacznie w 2018 r., w chwili objęcia przewodniczenia Akademii.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor – redaktorowi działu Rentgenodiagnostyka stomatologiczna i szczękowo-twarzowa naszego czasopisma – wyboru na tak ważne stanowisko.