Pacjent z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym leczony w ramach procedur chirurgii jednego dnia

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach


W pracy opisano przypadek pacjenta z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym leczonego w ramach procedur chirurgii jednego dnia.
leczenie, obrzęk Quinckego, chirurgia jednego dnia

A patient with hereditary angioedema treated in one-day surgical procedures
Piotr Osica, Anna Janas, Patryk Siwik, Rafał Stelmach


The study describes a patient with hereditary angioedema treated in one-day surgical procedures.
treatment, Quincke oedema, one-day surgery