Mały atlas radiologiczny

Mały atlas radiologiczny
Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych i zdjęć pantomograficznych
T. Katarzyna Różyło, Ingrid Różyło-Kalinowska, Katarzyna Gruszka, Dorota Florczak

Podstawą analizy radiogramów jest dokładna znajomość anatomii radiologicznej, gdyż bez tej wiedzy odróżnienie prawidłowych struktur anatomicznych od zmian patologicznych jest niemożliwe. Celem pracy jest przedstawienie prawidłowej anatomii radiologicznej zdjęć wewnątrzustnych i pantomograficznych. Materiał stanowia zdjęcia  zgromadzone w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprezentowane w formie małego atlasu.

Atlas

Zdjęcie pantomograficzne. Kolor niebieski –  cień rzeczywisty podniebienia twardego strony prawej. Kolor czerwony – cień rzeczywisty  podniebienia twardego strony lewej.  Kolor żółty –   cień wtórny podniebienia twardego strony prawej. Kolor zielony – cień wtórny podniebienia twardego strony lewej.


Small radiological atlas – correct radiographic anatomy of intraoral X-ray images and panoramic radiographs

The basis of the analysis of radiograms is a precise knowledge of radiological anatomy because, without this knowledge,  to distinguish between normal anatomical structures and pathological changes is impossible. The aim of the study was to describe correct radiological anatomy of intraoral films and pantomograms. This was based on material  at the Department of Dental and Maxillofacial Radiology Lublin Medical University. This was presented in the form of a small atlas.


Artykuł ukazał się w nr. 5/2015 MS
KUP ARTYKUŁ