Mechanika i adhezja – ewolucja rozwiązań

Mechanika i adhezja – ewolucja rozwiązań
Marcin Aluchna

W pracy przedstawiono przypadek wymiany rekonstrukcji kompozytowych, których retencję zwiększały ćwieki okołomiazgowe, na odbudowę nową, wolną od mechanicznych elementów retencyjnych, wykorzystującą  możliwości, jakie oferują lekarzowi dentyście współczesne systemy łączące.

Aluchna
Ryc. 2. Widok powierzchni podniebiennych. Widoczne ćwieki okołomiazgowe.


Mechanics and adhesion – evolution of solutions
The study describes a case of replacing composite restorations, whose retention had been increased  with dentine pins. For the making of a new restoration free of elements of mechanical retention, use was made of the possibilities that are offered to the dentist by modern bonding systems.


Artykuł ukazał się w nr. 12/2014 MS
KUP ARTYKUŁ