Międzynarodowy Kongres Champions® & VIP-ZM

Międzynarodowy Kongres Champions® & VIP-ZM
W dniach 3-4 października br. we Frankfurcie nad Menem odbył się IV Międzynarodowy Kongres Champions® & VIP-ZM.
Spotkanie odbyło się w zabytkowym gmachu hotelu Steigenberger położonym w centrum miasta, a uczestniczyło w nim około 200 lekarzy stomatologów z całego świata. Językiem wykładowym kongresu był język niemiecki, jednak organizatorzy zapewnili doskonałe tłumaczenie na język polski, francuski i angielski.

Kongres rozpoczął wykładem inauguracyjnym lider firmy Champions-Implants® dr Armin Nedjat, który podsumował dotychczasową działalność, przedstawił nowe trendy w implantologii oraz zaprezentował swoje najnowsze osiągnięcie – jednoczłonowy implant Champions WIN!® PIK. Premiera tego wyjątkowego wszczepu wywołała burzliwą dyskusję wśród zgromadzonych implantologów. Implant z tworzywa może w przyszłości stać się alternatywą dla wszczepów tytanowych!

VIP1
Dr Mariusz Duda, prezes PSI               

Na kongres zaproszono grono wspaniałych wykładowców, wśród których znaleźli się pionierzy implantologii: prof. Pierre Bravetti (Francja) i prof. Jean Pierre Bernard (Genewa). Polskę reprezentowali dr Mariusz Duda – prezes PSI (Polskiego Stowarzyszenia Implantologów) oraz dr Jolanta Nowakowska-Socha. Poruszano przede wszystkim tematy z zakresu minimalnie inwazyjnej implantologii, implantacji natychmiastowej i długoczasowego sukcesu leczenia implantologicznego, ale przedstawiano także dotychczasowe wyniki i historyczne fakty. Wykładom towarzyszyła wystawa tematyczna przedstawiająca najnowsze osiągnięcia i udogodnienia w implantoprotetyce.

VIP
Dr Jolanta Nowakowska-Socha

W czasie kongresu tradycyjnie już wybrano gwiazdę Champions. W tym roku tytuł ten zdobył Joey Kelly, który po odebraniu nagrody – Pucharu Champions – zainspirował i wzruszył słuchaczy swoim wyjątkowym wykładem. 

VIP8
 ZTM N.Bomba, dr A.Nedjat i Champions gwiazda Joey Kelly


W przyszłym roku zapraszamy na kongres do Las Vegas!
Zdjęcia: Walter Möllenkamp