Wykorzystanie radiologii stomatologicznej w celu identyfikacji złamanego narzędzia

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Use of dental radiology in identification of the fractured endodontic instrument in medico-legal expertise

Paweł Świderski, Tomasz Kulczyk, Agnieszka Przystańska, Mariusz Glapiński, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska

W pracy przedstawiono analizę radiologiczną materiału dowodowego w postaci zdjęć rentgenowskich, załączonego do akt postępowania karnego w sprawie domniemanego błędu lekarskiego popełnionego podczas leczenia endodontycznego górnego zęba przedtrzonowego. Wykonane przekształcenia obrazu są rozstrzygające co do faktu pozostawienia narzędzia, a analiza radiologiczna okazała się niezwykle przydatna do sformułowania wniosków opinii. W dyskusji omówiono istotne dla sprawy kwestie medyczno-sądowe.

błąd lekarski, narzędzie endodontyczne, powikłanie

Paweł Świderski, Tomasz Kulczyk, Agnieszka Przystańska, Mariusz Glapiński, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska


The paper presents radiological analysis of dental evidence (X-ray images) attached to the documentation of criminal proceedings for the alleged dental malpractice during endodontic treatment of maxillary premolar. The image transformations were conclusive and decided if the instrument had been broken and radiological analysis has proven to be extremely useful for expert opinion. The medico-legal aspects relevant to the case were discussed.

dental malpractice, endodontic instrument, complication