Interdyscyplinarność w leczeniu chorób przyzębia – przypadki kliniczne

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Marlena Trąbska-Świstelnicka


Zapalenie przyzębia pozostawia nieodwracalne skutki. Celem kompleksowego leczenia chorób przyzębia jest nie tylko wyeliminowanie objawów, ale także minimalizacja ich skutków. Cel ten można osiągnąć przez postępowanie interdyscyplinarne. Bardzo dobre efekty daje skojarzenie leczenia periodontologicznego z ortodontycznym. Stałe miejsce w leczeniu kompleksowym chorób przyzębia mają też procedury endodontyczne, implantologiczne, chirurgiczne i estetyczne.
choroby przyzębia, leczenie interdyscyplinarne, przypadki kliniczne

Interdisciplinary approach in treatment of periodontal diseases – clinical cases
Marlena Trąbska-Świstelnicka


Periodontal inflammation leaves irreversible results. The aim of the interdisciplinary treatment of periodontal disease is not only the elimination of symptoms but also the minimisation of their consequences. This aim can be attained by interdisciplinary procedures. Periodontal treatment together with orthodontics gives very good results. Endodontic procedures, implantology, surgical and aesthetic procedures have a permanent place in the treatment of complex periodontal disease.
periodontal diseases, interdisciplinary treatment, clinical cases
poprzedni artykuł