Materiały i metody retrakcyjne stosowane w protetyce stomatologicznej. Przegląd piśmiennictwa

Materiały i metody retrakcyjne stosowane w protetyce stomatologicznej. Przegląd piśmiennictwa


Retrakcja polega na czasowym odchyleniu wolnego brzegu dziąsłowego w celu uzyskania dobrego dostępu do tkanek zęba podczas wielu procedur stomatologicznych, szczególnie z zakresu protetyki. W artykule skupiono się na przybliżeniu metody mechniczno-chemicznej i mechanicznej oraz na opisie dostępnych na polskim rynku materiałów stosowanych do retrakcji dziąsła. Ocenie poddano sposób pracy z danym preparatem, jego działanie, ewentualne wady i zalety każdego z nich.

Retraction materials and methods used in dental prosthetics. Review of the literature


Retraction consists of temporary deformation of the free gingival margin with the aim of achieving good access to the dental tissues during many dental procedures, particularly in prosthetics. The article concentrates on bringing closer to the reader the mechanical-chemical and chemical methods together with a description of the materials that are available on the Polish market and that are used for gingival retraction.

Brak głosów