Z medycznej wokandy

Z medycznej wokandy

Obecnie coraz częściej dochodzi do „procesów lekarskich”, w których jako powód staje przed sądem pacjent przedstawiający swoje roszczenia, a pozwanym jest lekarz i lekarz dentysta. Pacjent żąda odszkodowania za wyrządzone mu na skutek niewłaściwego leczenia szkody, a sąd coraz częściej staje po jego stronie, dopatrując się winy w postępowaniu lekarza. Dlatego warto się bliżej przyjrzeć zapadłym orzeczeniom, omówić stan faktyczny w wybranych przypadkach oraz wskazać wnioski, jakie z nich wynikają dla codziennej pracy stomatologów. Mając to na uwadze, w cyklu Z medycznej wokandy komentujemy orzeczenia sądowe w sprawach o podłożu medycznym, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie liczby nowych procesów.

Mając to na uwadze, w cyklu Z medycznej wokandy komentujemy orzeczenia sądowe w sprawach o podłożu medycznym, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie liczby nowych procesów.

CZYTAJ TUTAJ:
Odpowiedzialność za krzywdę spowodowaną niedbalstwem (nr 5/2017 MS)
Prawo pacjenta do informacji (nr 6/2017 MS)
Prawo pacjenta do decydowania o leczeniu (nr 7-8 MS)

Zdjęcie: Fotolia.com