Czy znieczulenie przewodowe żuchwy jest obecnie passe? Poprawa skuteczności znieczulenia żuchwy

Czy znieczulenie przewodowe żuchwy jest obecnie passe? Poprawa skuteczności znieczulenia żuchwy
Is the ‘mandibular block’ passè? Improving the success of mandibular anesthesia

Copyright © by Septodont
Copyright © for the Polish edition by „Magazyn Stomatologiczny”
Stanley F. Malamed, D.D.S.

Profesor Stanley F. Malamed jest niekwestionowanym światowym autorytetem w dziedzinie znieczuleń miejscowych w stomatologii. Jest autorem ponad 160 prac naukowych i 17 rozdziałów w różnych podręcznikach z dziedziny znieczuleń miejscowych, medycyny ratunkowej, sedacji oraz znieczulenia ogólnego.

Wprowadzenie
Zapewnienie skutecznej kontroli bólu jest jednym z najważniejszych aspektów profesjonalnej opieki stomatologicznej. De Saint Georges zadawał badanym pacjentom pytanie, czym kierują się, dokonując wyboru lekarza. W odpowiedzi ankietowani wymieniali najczęściej dwa najważniejsze kryteria: „leczenie bez bólu” oraz „umiejętność bezbolesnego wykonania iniekcji” (1). Nie sposób więc przecenić roli efektywnego zarządzania bólem w gabinecie stomatologicznym. Pacjenci zazwyczaj obawiają się najbardziej bólu – ten strach jest jednym z krytycznych czynników, z powodu którego wciąż zbyt wiele osób unika nawet podstawowej opieki stomatologicznej.